1. DANH SÁCH – TẠO MỚI HÓA ĐƠN

 

Khi vào trang Danh Sách, sẽ hiện danh sách các hóa đơn đã phát hành và hóa đơn nháp. Chức năng Tạo mới hóa đơn được thiết lập trong trang Danh Sách

Cách tạo mới hóa đơn: Chọn tạo mới:

Bước 1: Chọn mẫu số, ký hiệu

Bước 2: Nhập mã số thuế người mua -> lấy thông tin:

Có thể lấy từ 2 nguồn:

  1. Từ hệ thống thông tin doanh nghiệp
  2. Từ hệ thống khách hàng đã tạo (Danh Mục – Khách Hàng)

Bước 3: Nhập các thông tin, trường hóa đơn. Chú ý: (*): bắt buộc

Sau đó nhấp Lưu -> Hệ thống hiển thị danh sách các hóa đơn đã ký và chờ ký.

Bước 4: Ký phát hành hóa đơn:

Cách 1: Chọn hóa đơn cần xem

  • Chọn Phát Hành Hóa đơn và cấp mã CQT -> Nhập mã pin chữ ký số

Cách 2: Chọn hóa đơn cần ký -> Phát hành và gửi CQT -> Nhập mã pin chữ ký số